پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
آرشیو :

تصاویری زیبا و جذاب از انجیرستان های استهبان

این تصاویر با همکاری روابط عمومی شهرداری استهبان تهیه گردیده است

۲۴ شهر ۱۳۹۹