پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : 4030
با خبر باشید:

تنها سامانه مورد اعتماد ۴۰۳۰

همشهریان محترم لطفا اطلاعات پزشکی و شخصی خود را از طریق تماس تلفنی به افراد سود جو منتقل نکنید

۰۵ خرد ۱۴۰۰