پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : پیام نوروزی

پیام نوروزی دکتر فرهاد طهماسبی ، نماینده مردم شریف حوزه انتخابیه شهرستانهای نی ریز ، استهبان و بختگان به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰:

به گزارش استهبان آنلاین پیام نوروزی دکتر فرهاد طهماسبی ، نماینده مردم شریف حوزه انتخابیه شهرستانهای نی ریز ، استهبان و بختگان به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ بدین شرح است:

۳۰ اسف ۱۳۹۹