پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : نشان برتر

کسب نشان درجه یک بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان در ارزیابی اعتبار بخشی سال ۱۳۹۸ وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان؛ دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان را در ارزیابی اعتبار بخشی سال ۱۳۹۸ به عنوان بیمارستان درجه یک انتخاب نمود.

۱۴ اسف ۱۳۹۹