پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : مشاغل گروه یک
با خبر باشید:

فهرست مشاغل گروه اول

به گزارش استهبان آنلاین، فهرست مشاغل گروه‌ اول، بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۳۱۶۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ وزارت کشور که در هیچ‌ یک از وضعیت‌های سه‌گانه تعطیل نمی‌شوند، به شرح زیر می باشد:

۲۴ فرو ۱۴۰۰