پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : مرکز آموزش عالی

اعتراض دانشجویان دانشگاه دولتی در پی طرح آمایش و لغو مجوز رشته عمران

به گزارش استهبان آنلاین، در روز دوشنبه مورخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، تعدادی از دانشجویان مرکز آموزش عالی استهبان، در حرکتی خودجوش از اکثر نقاط کشور در این مرکز در شهر استهبان تجمع کردند و نسبت به آمایش این مرکز، لغو مجوز‌ رشته ی عمران و همچنین ضعف سیستم مدیریتی ریاست این مرکز اعتراض کردند و خواستار پیگیری سریع و قاطع ریاست مرکز شدند.

۰۴ خرد ۱۴۰۰