پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : ماه صورتی

امشب پدیده ماه صورتی رخ می‌دهد

به گزارش استهبان آنلاین، امشب ساعت ۲۳:۳۳ ماه در کمترین فاصله خود با زمین قرار می‌گیرد و پدیده ماه صورتی یا «ابر ماه» رخ می‌دهد. این نزدیکی ماه امکان رصد دقیق دهانه تیکو در ماه را برای منجمان فراهم می‌کند.

۰۶ ارد ۱۴۰۰