پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : فست فود
به وقت آشپزی:

کروکت مرغ و پنیر

یک فست فود یا به نوعی کوفته فرانسوی خیلی پرطرفدار

۱۰ خرد ۱۴۰۰