پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : دستگاه اکسیژن ساز

دستگاه اکسیژن ساز متصل شد

به گزارش استهبان آنلاین، در روز سه شنبه مورخ ۷ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ فرماندار شهرستان قرآنی استهبان و رئیس شبکه بهداشت و درمان استهبان از اتصال دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان امام خمینی(ره) بازدید کردند.

۰۷ ارد ۱۴۰۰