پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : درمان زانو درد

آسیب و درمان زانو درد

همانطور که می دانید دردزانو یک بیماری شایع است که تمامی ما با آن آشنا هستیم.تمامی ما پدربزرگ ها یا مادربزرگ هایمان را دیده ایم که به درد زانو دچار هستند و درد بسیاری را تحمل می کنند.

۲۴ اسف ۱۳۹۹