پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : خورشت
به وقت آشپزی:

آموزش پخت خورشت داوود پاشا

خورشت داوود پاشا یکی از معروف ترین خورشت های ترکیه است که در ایران هم طرفداران بسیاری پیدا کرده است. شاید دلیل اینکه این خورش در ایران با استقبال روبرو شده است این باشد که طعم این خورش شباهت زیادی به خورشت فسنجان دارد.

۱۹ بهم ۱۳۹۹