پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : توکاد

۱۸ تبلت در پویش توکاد

به گزارش استهبان آنلاین، در روز پنجشنبه مورخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۹ به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص)، تعداد ۱۸ تبلت جهت دانش آموزان نیازمند به ارزش ۵۴ میلیون تومان به مدیران برخی مدارس تحویل داده شد.

۲۱ اسف ۱۳۹۹