پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : تخلفات

مردم و مسئولین/ سامانه گزارشات مردمی ۱۲۴ کار نمی کند

به گزارش استهبان آنلاین، پس از اعلام شماره ۱۲۴ جهت دریافت گزارشات تخلف مردمی، شاهد عدم پاسخگویی این سامانه بوده و از مسئولین ذیربط پیگیر مسئله شدیم و پس از گذشت چند روز نتیجه ای جهت حل مشکل خرابی سامانه حاصل نشده است.

۰۹ ارد ۱۴۰۰