پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : بیمارستان امام خمینی ره

کسب نشان درجه یک بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان در ارزیابی اعتبار بخشی سال ۱۳۹۸ وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان؛ دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان را در ارزیابی اعتبار بخشی سال ۱۳۹۸ به عنوان بیمارستان درجه یک انتخاب نمود.

۱۴ اسف ۱۳۹۹