پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : بسته ارزاق

توزیع ۱۰۰ بسته ارزاق ویژه نیازمندان

به گزارش استهبان آنلاین، به همت خادمیاران رضوی شهرستان استهبان و هیئت منتظران ظهور همزمان با ماه مبارک رمضان، تعداد ۱۰۰ بسته ارزاق به ارزش هر بسته ۲۰۰هزار تهیه و در بين نیازمندان توزیع گردید.

۲۶ فرو ۱۴۰۰