پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : بازار

تشدید نظارت بربازار در استهبان

به منظور تشدید نظارت ها بر بازار مرغ و تخم مرغ با حضوررییس اداره تعزیرات حکومتی استهبان و بازرسان اداره صمت واتاق اصناف ، این بازرسی انجام شد. اطلاعات بیشتر در مشروح خبر...

۱۲ تیر ۱۳۹۹