پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : باران

آمار بارش رحمت الهی

به گزارش استهبان آنلاین، بارندگی ایستگاه هواشناسی استهبان تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ ساعت ۷:۳۰ به شرح زیر می باشد:

۲۶ فرو ۱۴۰۰