پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : استهبان، استهبان آنلاین، ستاد مبارزه با کرونا، کرونا، مسئولین