پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : استهبان،بیمارستان امام خمینی،استهبان آنلاین،مجمع خیرین سلامت

تجهیز بیمارستان استهبان به دستگاه کراتیونومی جهت انجام عمل های مغز و اعصاب

دستگاه کراتیونومی جهت انجام عمل های جراحی مغز و اعصاب با اعتبار بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال که توسط مجمع خیرین سلامت شهرستان تامین شده بوده به بیمارستان امام خمینی شهرستان قرآنی استهبان تحویل داده شد.

۱۳ آبا ۱۳۹۹