پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : استهبان،استهبان آنلاین،کیک،آشپزی
به وقت عصرانه:

کیک شیفون

دستورالعمل پخت کیک شیفون

۲۷ مهر ۱۳۹۹