پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : استهبان،استهبان آنلاین،مجازی،دانشگاه

ترم بعدی دانشگاه ها هم مجازی است؟

معاون آموزشی وزارت علوم: آموزش دانشجویان در ترم آینده مجازی خواهد بود. در صورتی که ستاد مقابله با کرونا، مصوبه ای مبنی بر حضور دانشجویان اعلام کند شیوه آموزش تغییر خواهد کرد. در حال حاضر امتحانات دانش آموزان به شکل مجازی برگزار می شود. برخی دانشگاه ها نظیر دانشگاه تهران سیستم ها و سازوکار خودشان را دارند و دانشگاه ها با توجه به امکاناتی که دارند می توانند راهکارهای خود را برای تأمین امنیت امتحانات به کار بگیرند بنابراین ما دستورالعمل واحدی که همه براساس آن عمل کنند،ارائه نکردیم.

۰۷ بهم ۱۳۹۹