پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : استهبان،استهبان آنلاین،طب سنتی

آموزش طب سنتی ، ایرانی

?مضرات آب یخ ابو علی سینا: «اگر آب یخ شما را در جوانی بیمار نکند ، در میان سالی شما را سخت بیمار خواهد کرد.»

۲۳ آذر ۱۳۹۹