پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : استهبان،استهبان آنلاین،شواری شهر

جلسه ای پیرامون مسائل ، معضلات و موضوعات شهرستان به میزبانی شورای شهر

به گزارش استهبان آنلاین، در روز شنبه مورخ ۴ بهمن ماه ۹۹ از ساعت ۱۹/۳۰ لغایت ۲۳ شب، جلسه شورای اسلامی شهر استهبان با حضور نماینده محترم مجلس ، فرماندار، شهردار، فرمانده سپاه، معاونت فرماندار، رابط نماینده در شهر استهبان و حاج محسن خراسانی، به میزبانی شورای شهر ، پیرامون مسائل ، معضلات و موضوعات شهرستان تشکیل گردید و موارد زیر توسط اعضاء شورای شهر مطرح و تقاضای پیگیری مجدانه را خواستار شدند :

۰۷ بهم ۱۳۹۹