پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : استهبان،استهبان آنلاین،آشپزی،ساندویچ سوخاری
به وقت عصرانه:

ساندویج سوخاری

ساندویج سوخاری یه فینگرفود و یا عصرانه خوشمزه خصوصا برای بچه ها

۲۱ دی ۱۳۹۹