پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : ازدواج موفق

ازدواج از توهم تا واقعیت

همه ی انسان ها خیال پردازی هایی قبل از ازدواج درباره ی زندگی مشترک خود دارند؛اما آیا این خیال پردازی ها چه مقدار به واقعیت نزدیک است؟

۳۰ خرد ۱۳۹۹