پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

پشت صحنه مخالفت ها با سند همکاری ایران و چین چیست؟!

دولت  ‌تروریست و غارتگر آمریکا از انعقاد چنین قراردادی میان ایران و چین عصبی و پریشان است. چرا که این سند همکاری، بیش از پیش نقشه این دولت جنایتکار در پروژه فشار حداکثری بر ایران را نقش بر آب خواهد کرد.

۲۱ تیر ۱۳۹۹

لزوم ذکر منبع در شبکه های اجتماعی
اعتماد به اخبار رسمی