پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
جلسه مشترک شورای اداری استان فارس و شهرستان استهبان
آخرین خبرها از حضور استاندار فارس در استهبان:
سه افتتاح و یک کلنگ زنی در حوزه درمان
آخرین خبرها از حضور استاندار فارس در استهبان: