پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

ورزش و روزه داری

بسیاری از افراد ممکن است ورزش کنند،اما با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از آن دست بکشند؛ جالب است بدانید که ورزش در ماه رمضان نه تنها ممنوع نیست، بلکه فواید بسیاری نیز دارد...

۰۴ ارد ۱۴۰۰