پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

ورزش های پیشنهادی برای افراد پشت میز نشین

در طول روز هنگام کار می توانید حرکات ورزشی ساده‌ انجام دهید تا از شر این عوارض خلاص شوید...

۰۷ مهر ۱۳۹۹