پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
به وقت ورزش:

ورزش های خانگی ارزان اما موثر

بنظر می رسد حفظ یک برنامه روتین ورزشی در منزل بیش از آن که یک امر دل بخواهی باشد، یک باید است. در واقع، ورزش یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که ما برای سلامت ماندن از نظر جسمی و روحی در اختیار داریم!

۲۵ آذر ۱۳۹۹