پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

نشست مجازی نقش برجام در انتخابات و زندگی مردم

به گزارش استهبان آنلاین، نشست مجازی نقش برجام در انتخابات و زندگی مردم به همت مرکز نسرا (نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی) شعبه استهبان استان فارس برگزار می گردد.

۰۹ ارد ۱۴۰۰

آمار تفکیکی ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها
آخرین خبرها از انتخابات شوراها در استهبان:
آمار تفکیکی ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها
آخرین خبرها از ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها در استهبان: