پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

مصاحبه با رتبه 720 کنکور تجربی و 77 کنکور زبان

رقیه خدیو رتبه 720 کنکور تجربی و رتبه 77 کنکور زبان در سال 1399 می باشد. به دانش آموزان کنکوری توصیه می کنیم که این مصاحبه را با دقت بخوانند.

۱۸ آذر ۱۳۹۹

کارفرما موظف است همه کارگران(موقت و دائم) را بیمه کند
رئیس اداره بیمه تأمین اجتماعی استهبان