پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
به وقت افطار:

آموزش تهیه ترحلوای شیرازی

آموزشی برای سفره های دلنشین افطار

۰۵ ارد ۱۴۰۰

آموزش تهیه نان کره و مربا
به وقت سفره های افطار:
آموزش تهیه پاستا
به وقت آشپزی:
شیرینی برنجی
به وقت عصرانه:
شیرینی نسکافه ای
به وقت آشپزی: