پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

امشب پدیده ماه صورتی رخ می‌دهد

به گزارش استهبان آنلاین، امشب ساعت ۲۳:۳۳ ماه در کمترین فاصله خود با زمین قرار می‌گیرد و پدیده ماه صورتی یا «ابر ماه» رخ می‌دهد. این نزدیکی ماه امکان رصد دقیق دهانه تیکو در ماه را برای منجمان فراهم می‌کند.

۰۶ ارد ۱۴۰۰

دستگاه اکسیژن ساز وارد استهبان شد
پایگاه خبری استهبان فردا