پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

تولید دستکش یکبارمصرف در استهبان

ظرفیت تولیدی این کارگاه روزانه ۲۰۰ بسته ۵۰ عددی می باشد که با قیمت ۴۰۰۰ تومان در سطح شهرستان به فروش می رسد.

21 آوریل 2020