پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

ماجرای غریب فرآوری انجیر/ مصاحبه با مسئول کارگاه بک بک

چگونگی فرآوری انجیر و چند سوال دیگر در مصاحبه با جناب آقای مصلح،مسئول کارگاه بک بک به همراه گزارش تصویری

۱۵ مهر ۱۳۹۹