پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

توزیع ۲۴۰۰ بسته معیشتی به نیازمندان

به گزارش استهبان آنلاین، در روز چهارشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و در راستای رزمایش کمک مومنانه، تعداد ۲۴۰۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲۲۰ هزار تومان به همت خیرین، گروه های جهادی، خادم یاران رضوی و بسیج سازندگی و با همکاری بنیاد برکت و بنیاد علوی تهیه و در سطح شهرستان توزیع گردید.

۰۸ ارد ۱۴۰۰