پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

محرومیت افراد دارای چک برگشتی از “خدمات بانکی”

آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون چک گفت:

۰۷ بهم ۱۳۹۹

ضرورت تدوین شیوه نامه ملی صادرات انجیر؛ به نام ایران به کام دیگران
پرتگاه کارت های بازرگانی یکبارمصرف در واردات و صادرات؛
کارفرما موظف است همه کارگران(موقت و دائم) را بیمه کند
رئیس اداره بیمه تأمین اجتماعی استهبان