پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
اطلاعیه:

اطلاعیه واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان استهبان

اطلاعیه واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان در خصوص تعطیلی برخی اماکن با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا در شهرستان استهبان

16 جولای 2020