پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
آرشیو : آب و هوا

پیش بینی بارش آخر هفته

از نظر دمایی نیز تا روز جمعه افزایش نسبی دما و مجددا از روز شنبه تا اواسط هفته‌ آتی کاهش دما پیش بینی میشود.

۱۰ دی ۱۳۹۹