پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
آرشیو :
فرماندار استهبان:

مطالبات بخش کشاورزی استهبان باید محقق شود

به گزارش استهبان آنلاین، کمالی سروستانی فرماندار استهبان به همراه مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس ، مدیر جهاد کشاورزی به همراه معاون فنی ، روسای شعب بانک کشاورزی استهبان و ایج، معاون اعتباری بانک کشاورزی استان، معاون وصول مطالبات بانک کشاورزی فارس و فعالین بخش کشاورزی استهبان از طرح پرورش ماهیان خاویاری و اجرای ابیاری تحت فشار در مزارع کشاورزی ایج استهبان بازدید کردند .

۱۰ دی ۱۳۹۹